د ر راستای تسهیل در پرداخت هزینه های آگهی های ویژه ، چهار درگاه امن پرداخت اینترنتی * بانک پارسیان * بانک ملت * زرین پال * پرداخت پی * راه اندازی گردید تا کاربران عزیز بتوانند در محیطی قابل اطمینان نسبت به درج آگهی های ویژه خود اقدام نمایند.